Celebracja III Kroku

Uczestników po I ONŻ zapraszamy w piątek 12 lutego, na Celebrację III kroku: Duch Święty.
maxresdefault

12.02. (piątek) odbędzie się Celebracja III kroku – Duch Święty.  

Początek  o godzinie 1930.  Zapraszamy wszystkich uczestników, którzy w tym roku weszli na drogę formacji deuterokatechumenalnej wraz z animatorami.

Wszystkie celebracje Kroków ku dojrzałości chrześcijańskiej przeżywać będziemy wspólnie, tak jak rok temu, w kościele św. Marka w Krakowie.

Duch Święty

namaścił Jezusa, dzięki Chrystusowi i ja otrzymałem Ducha Świętego, który sprawił, że narodziłem się na nowo do życia Dziecka Bożego skierowanego w miłości i posłuszeństwie ku Ojcu;

dlatego chcę prowadzić życie w Duchu, poddając się Jego tchnieniu i mocy.

Post Author: Michał Stobierski