Ogólnopolski Konkursu Biblijny dla Ministrantów i Lektorów

Zielonogórsko-Gorzowskie Wyższe Seminarium Duchowne w Paradyżu i Diecezjalne Dzieło Biblijne przygotowują XXIII Edycję Ogólnopolskiego Konkursu Biblijnego dla Ministrantów i Lektorów. Obowiązującym materiałem jest 1 i 2 Księga Samuela wraz ze wstępem i przypisami (Biblia Tysiąclecia, wyd. V).

Do uczestnictwa w Konkursie zaproszeni są ministranci i lektorzy aktualnie należący do Liturgicznej Służby Ołtarza, których wiek nie przekracza 25 lat (Konkurs nie jest adresowany do dziewcząt). Każda diecezja może być reprezentowana przez maksymalnie 4 osoby. Tworzą one drużynę (3 osoby) i przedstawiciela indywidualnego (gdyby były tylko 3 osoby z diecezji, w kategorii indywidualnej może startować jedna osoba z drużyny).

Dokładne terminy:

  • etap diecezjalny:      11-12.03.2016 (do zgłoszonych diecezji zostaną przesłane materiał do przeprowadzenia tego etapu; powinien on odbyć się we wszystkich diecezjach w tym samym terminie),
  • finał ogólnopolski w Paradyżu został zaplanowany na II połowę maja – dokładny termin zostanie podany w późniejszym terminie na stroniehttp://paradisus.pl/index.php/seminarium/konkurs-biblijny.

Zgłoszenia (do 20.02.2016) i wszelkie pytania proszę kierować na e-mail:l.laszkiewicz@paradisus.pl.

Ks. Łukasz Łaszkiewicz
Diecezjalny Moderator
Dzieła Biblijnego

Post Author: pago