Zasady zapisów

Zasady zapisów w formacie .pdf do pobrania tutaj.

 

ZASADY ZAPISÓW NA REKOLEKCJE WAKACYJNE
RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ W 2018 R.

 

ZASADY OGÓLNE:

 1. Na rekolekcje zapisujemy wyłącznie osoby akceptujące w całości zasady zapisów i uczestnictwa w rekolekcjach.

 1. Ze względu na realizowany w oazach program wychowawczy dostosowany do wieku, należy przestrzegać granic wieku osób zapisywanych na rekolekcje:

na I° ODB po III kl. szkoły podstawowej
na II° ODB po IV kl. szkoły podstawowej
na III° ODB po V kl. szkoły podstawowej
na I° OND po VI kl. szkoły podstawowej
na II° OND po VII kl. szkoły podstawowej
na III° OND po II kl. gimnazjum
na I° ONŻ po III kl. gimnazjum i III° OND (osoby starsze bez III° OND, ale po przygotowaniu do I° ONŻ – min. „4 spotkania nad Ewangelią Łk”)
na II° ONŻ po I° ONŻ
na III° ONŻ po II° ONŻ
 1. Zapisy na rekolekcje przyjmowane są wyłącznie drogą internetową za pomocą formularza zamieszczonego na stronie www.krakow.oaza.pl/rekolekcje. Nie ma możliwości zgłoszenia się na rekolekcje uczestników i animatorów w siedzibie organizatora rekolekcji.

 1. Zgłaszający się na rekolekcje jako uczestnik może wybrać tylko jedne rekolekcje, w których chce uczestniczyć. Animator/kandydat kontynuujący swoją formację podstawową może wybrać jedne rekolekcje, na których chce posługiwać jako animator, i jedne, w których chce uczestniczyć jako uczestnik.

 1. O zapisie do danego ośrodka rekolekcyjnego decyduje kolejność zgłoszeń, a lista jest otwarta również dla osób spoza diecezji krakowskiej. Aktualną liczbę wolnych miejsc można sprawdzić na stronie www.krakow.oaza.pl/rekolekcje.

 1. W przypadku zbyt małej liczby osób zgłoszonych na dane rekolekcje lub z przyczyn losowych, organizator rekolekcji ma prawo odwołać te rekolekcje, jednocześnie proponując udział w innych rekolekcjach odpowiedniego stopnia w tym samym terminie.

 1. Koszt rekolekcji dla uczestników:

ODB, OND oraz I° ONŻ i II° ONŻ

700 zł

III° ONŻ

740 zł

W koszcie rekolekcji zawarte są już m.in. materiały rekolekcyjne, przejazdy w czasie rekolekcji, bilety wstępu itp. i nie trzeba będzie już nic dopłacać dodatkowo na rekolekcjach. Dojazd na rekolekcje i powrót z rekolekcji we własnym zakresie.

 1. Możliwość wycofania się z udziału w rekolekcjach wraz z pełnym zwrotem wpłaconych pieniędzy istnieje tylko do 1 czerwca br. Po tym terminie zwracamy jedynie połowę kosztów rekolekcji.

 1. Istnieje możliwość otrzymania faktury za „Udział w zorganizowanym wypoczynku” – odbiór mailem lub w siedzibie organizatora rekolekcji od 6 sierpnia br. Zamiast faktury można otrzymać zaświadczenie do zakładu pracy.


ABY WZIĄĆ UDZIAŁ W REKOLEKCJACH:

 1. Uzyskaj ustną zgodę księdza z parafii (moderatora wspólnoty oazowej) oraz animatora grupy (jeśli w ciągu roku odbywała się formacja w parafii) na wyjazd na dane rekolekcje Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Krakowskiej.

 1. Wypełnij ankietę rekolekcyjną na stronie www.krakow.oaza.pl/rekolekcje. Ankietę będzie można wypełnić od 26 kwietnia br. od godz. 20.00 do dnia 26 maja br. do godz. 22.00. Koniecznie sprawdź czy są jeszcze wolne miejsca! Wypełnienie ankiety zostanie potwierdzone przesłaniem maila na adres podany w ankiecie.

 1. Sprawdź poprawność danych w załączonym do maila pliku PDF:

 • jeśli dane są poprawne, kliknij w link w otrzymanym mailu (spowoduje to otrzymanie kolejnego maila z informacją o powodzeniu zapisu na rekolekcje oraz dalszymi instrukcjami)
 • jeśli dane nie są poprawne, ponownie wypełnij ankietę.
 1. Dokonaj pełnej płatności za rekolekcje na konto organizatora rekolekcji w ciągu 7 dni kalendarzowych od potwierdzenia poprawności danych. Niedopełnienie tego obowiązku może skutkować usunięciem z listy rekolekcyjnej.

 1. Organizator rekolekcji zastrzega sobie prawo do ostatecznej weryfikacji zgłoszenia udziału w rekolekcjach.

 1. Gdyby w podanych w ankiecie danych zaszły jakieś zmiany, niezwłocznie poinformuj o nich drogą mailową na adres dor.krakow@gmail.com.

 1. Oczekuj na zatwierdzenie rekolekcji przez organizatora w dniu 5 lub 6 czerwca br. Wtedy na adres podany w ankiecie zostanie wysłany mail z informacjami dotyczącymi rekolekcji oraz kartą uczestnictwa w rekolekcjach w formacie PDF.

 1. Wydrukuj kartę uczestnictwa i uzupełnij wymagane pola.
  Niezbędne jest także podpisanie karty przez:
 • osobę zgłaszającą się,
 • rodziców/opiekunów prawnych (dotyczy osób niepełnoletnich),
 • księdza z parafii (moderatora wspólnoty oazowej),
 • animatora grupy (jeśli w ciągu roku odbywała się formacja w parafii).
 1. Osoby spoza diecezji krakowskiej (uczestnicy/animatorzy) powinny dodatkowo uzyskać na piśmie zgodę swojego moderatora diecezjalnego na wyjazd na rekolekcje organizowane przez Diakonię Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Krakowskiej, jej skan przesłać na adres dor.krakow@gmail.com najpóźniej do dnia 28 maja br.

 1. Uzupełnioną i podpisaną kartę uczestnictwa zabierz ze sobą na rekolekcje.

 

Organizator rekolekcji:

Diakonia Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Krakowskiej

ul. Wiślna 12/6, 31-007 Kraków, tel. 12 628 82 30, 12 628 82 31, 12 628 82 32

e-mail: dor.krakow@gmail.com

Alior Bank S.A. 96 2490 0005 0000 4530 8743 3281

Biuro czynne: poniedziałek-środa 10.00-13.00, 14.00-16.00; czwartek 10.00-13.00, 14.00-18.00

W czasie wakacji: poniedziałek-czwartek 10.00-13.00

DODATKOWE INFORMACJE DLA ANIMATORÓW (KANDYDATÓW NA ANIMATORÓW):

 1. Animatorzy (kandydaci na animatorów) mają możliwość wyboru rekolekcji, na których chcą posługiwać. Ponieważ są sługami, mogą zostać poproszeni o zmianę rekolekcji w przypadku, gdyby wymagało tego dobro całego dzieła OŻK 2018, np. w przypadku gdyby na innych rekolekcjach brakowało wystarczającej liczby osób posługujących.

 1. Ze względu na przepisy państwowe o funkcjonowaniu wypoczynku, którym podlegają rekolekcje oazowe, animatorzy dodatkowo:

 1. przesyłają niezwłocznie, jednak nie później niż 28 maja br. na adres dor.krakow@gmail.com skan (obu stron) Zaświadczenia o ukończeniu kursu przygotowawczego dla kandydatów na wychowawców, a oryginał zabierają ze sobą na rekolekcje,

 2. przesyłają niezwłocznie, jednak nie później niż 28 maja br. na adres dor.krakow@gmail.com skan ważnego (12 miesięcy od wystawienia) zaświadczenia o niekaralności, które jako wolontariusze mogą uzyskać bezpłatnie w Krajowym Rejestrze Karnym, a oryginał zabierają ze sobą na rekolekcje,

 3. zabierają ze sobą na rekolekcje ważne Zaświadczenie lekarskie z badania przeprowadzonego do celów sanitarno-epidemiologicznych.

 1. Animatorzy i kandydaci na animatorów za podejmowaną na rekolekcjach posługę nie ponoszą opłat, natomiast koszty ukończenia kursu wychowawcy oraz uzyskania ww. zaświadczenia lekarskiego ponoszą sami.


Diakonia Oaz Rekolekcyjnych Archidiecezji Krakowskiej

dor.krakow@gmail.com