REKOLEKCJE DLA KANDYDATÓW NA ANIMATORÓW

ANKIETA REKOLEKCYJNA (KODA)
ANKIETA REKOLEKCYJNA (KODA-ODB)
 

REKOLEKCJE ZIMOWE DLA KANDYDATÓW NA ANIMATORÓW

Rekolekcje KODA dla kandydatów na animatorów Ruchu, liturgicznych
i muzycznych odbędą się w dniach 11-21.01.2019 r. w Domu Rekolekcyjnym
Maksymilianum w Bystrej Podhalańskiej. Koszt tych 10-dniowych rekolekcji wynosi
520 zł.
Rekolekcje KODA-ODB dla kandydatów na animatorów Oazy Dzieci Bożych
odbędą się w dniach 12-19.01.2019 r. w Domu Parafialnym w Mucharzu. Koszt tych
tygodniowych rekolekcji wynosi 400 zł.

 

SPOSÓB ZAPISU NA REKOLEKCJE KODA i KODA-ODB:

1. Wypełnić ankietę rekolekcyjną na stronie www.krakow.oaza.pl od 1 grudnia
do 16 grudnia 2018 r.
2. Organizator rekolekcji prześle na adres kontaktowy maila potwierdzającego
z informacjami o rekolekcjach oraz kartą kwalifikacyjną i regulaminem
uczestnictwa w rekolekcjach w pliku PDF.
3. Wydrukować kartę kwalifikacyjną i regulamin uczestnictwa w rekolekcjach
z otrzymanego pliku PDF i uzupełnić wymagane pola.
4. Uzupełnioną i podpisaną kartę kwalifikacyjną i regulamin uczestnictwa
w rekolekcjach w formie papierowej należy przekazać na zajęciach Szkoły
Animatora (8 grudnia – KODA-ODB, 15 grudnia – KODA) lub dostarczyć do
siedziby organizatora lub przesłać listem na jego adres, do 20 grudnia 2018 r.
5. Dokonać pełnej płatności za rekolekcje na konto organizatora rekolekcji do
20 grudnia 2018 r.