REKOLEKCJE EWANGELIZACYJNE

ANKIETA REKOLEKCYJNA (RE)

REKOLEKCJE EWANGELIZACYJNE

Zapraszamy na rekolekcje ewangelizacyjne uczniów klas 7 i 8 szkoły
podstawowej oraz 3 gimnazjum przygotowujących się do sakramentu bierzmowania.
Rekolekcje odbędą się w następujących terminach i miejscach:

  • 11-14 stycznia 2019 r. – Zembrzyce
  • 14-17 stycznia 2019 r. – Zembrzyce
  • 20-23 stycznia 2019 r. – Mucharz

 

Przyjazd i powrót z rekolekcji we własnym zakresie. Rekolekcje rozpoczynają się
w dniu przyjazdu kolacją (godz. 18.30), a kończą w dniu wyjazdu obiadem (godz. 13.00).

 

ZASADY ZAPISÓW NA REKOLEKCJE EWANGELIZACYJNE W 2019 R. Pobierz

I. Na rekolekcje zapisujemy wyłącznie osoby akceptujące w całości zasady zapisów oraz regulamin
uczestnictwa w rekolekcjach.
II. Rekolekcje Ewangelizacyjne przeznaczone są dla uczniów klas 7 i 8 szkoły podstawowej oraz
3 gimnazjum, przygotowujących się do sakramentu bierzmowania.
III. Zapisy na rekolekcje przyjmowane są wyłącznie drogą internetową za pomocą formularza
zamieszczonego na stronie www.krakow.oaza.pl.
IV. O zapisie na dany termin rekolekcji decyduje kolejność zgłoszeń.
V. W przypadku zbyt małej liczby osób zgłoszonych na dane rekolekcje lub z przyczyn losowych,
organizator rekolekcji ma prawo odwołać te rekolekcje, proponując udział w rekolekcjach
w innym terminie.
VI. Koszt rekolekcji dla uczestników wynosi 180 zł i obejmuje noclegi z pościelą, całodzienne
wyżywienie, ubezpieczenie i materiały rekolekcyjne. Dojazd na rekolekcje i powrót z rekolekcji
we własnym zakresie.
VII. Możliwość wycofania się z udziału w rekolekcjach wraz z pełnym zwrotem wpłaconych pieniędzy
istnieje tylko do 20 grudnia 2018 r. Po tym terminie organizator zwraca jedynie połowę kosztów.
VIII. Możliwość otrzymania faktury za „Udział w zorganizowanym wypoczynku” istnieje od 11 lutego
2019 r. – odbiór mailem (dane do faktury przesłać na adres dor.krakow@gmail.com) lub
w siedzibie organizatora rekolekcji. Zamiast faktury można otrzymać zaświadczenie do zakładu
pracy.
IX. Procedura zapisów na rekolekcje wygląda następująco:
1. Wypełnić ankietę rekolekcyjną na stronie www.krakow.oaza.pl od dnia 1 grudnia 2018 r.
od godz. 8:00 do dnia 13 grudnia 2018 r. do godz. 23:00. Wypełnienie ankiety zostanie
potwierdzone w ciągu 24h przesłaniem maila na adres kontaktowy podany w ankiecie.
Organizator rekolekcji zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszenia udziału w rekolekcjach.
2. Dokonać pełnej płatności za rekolekcje na konto organizatora rekolekcji w ciągu 3 dni
kalendarzowych od otrzymania maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia. Niedopełnienie
tego obowiązku może skutkować usunięciem z listy rekolekcyjnej.
3. Organizator zatwierdza rekolekcje w dniu 17 lub 18 grudnia 2018 r. i wysyła na adres
kontaktowy podany w ankiecie maila z informacjami dotyczącymi rekolekcji oraz
kartą kwalifikacyjną i regulaminem uczestnictwa w rekolekcjach w pliku PDF.
4. Wydrukować kartę kwalifikacyjną i regulamin uczestnictwa w rekolekcjach z otrzymanego
pliku PDF i uzupełnić wymagane pola.
5. Uzupełnioną i podpisaną kartę kwalifikacyjną i regulamin uczestnictwa w rekolekcjach
w formie papierowej należy niezwłocznie dostarczyć do siedziby organizatora lub przesłać
listem na jego adres.