Radio Watykańskie o uznaniu heroiczności cnót ks. Franciszka Blachnickiego

Napisane 21-02-2016

Założycielowi Oazy przyznano tytuł: „Czcigodnego Sługi Bożego”.
blachnicki_2

Dzisiaj o godzinie 12:00 poprzez serwisy informacyjne Stolicy Apostolskiej została podana wiadomość o uznaniu przez Ojca Świętego Franciszka heroiczności cnót ks. Franciszka Blachnickiego. Z tej racji naszemu Ojcu Założycielowi przysługuje tytuł: „Czcigodny Sługa Boży”! Przybliża się zatem zdecydowanie czas jego beatyfukacji.

Niech trwa w nas radość z tej decyzji papieża i niech nieustają modlitwy o cud przez wstawiennictwo Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego!

ks. Michał Leśniak <><