Oazy Modlitwy

Oazy Modlitwy 2016/2017

Oazy Modlitwy organizowane w ciągu roku są ważnym elementem formacyjnym w Ruchu Światło-Życie. Do uczestnictwa w Oazach Modlitwy zaproszeni są wszyscy oazowicze – rodziny, dorośli, animatorzy, mło­dzież i dzieci. Część Oaz Modlitwy ma jednak charakter szczególny – są przeznaczone dla uczestników poszczególnych Szkół Animatora lub dla animatorów i osób dorosłych.

Oazy Modlitwy odbędą się w następujących terminach:

14-16.10.2016 (piątek – niedziela) – Wyjazdowa Szkoła Animatora (I rok) – Mucharz.

28-30.10.2016 (piątek – niedziela) – Wyjazdowa Szkoła Animatora ODB (I rok) – Bystra.

28-30.10.2016 (piątek – niedziela) – Oaza Modlitwy dla Animatorów – Mucharz.

18-20.11.2016 (piątek – niedziela) – Oaza Modlitwy dla Szkoły Animatora ODB 2015/2016 – Zawadka.

30.12.2016-1.01.2017 (piątek – niedziela) – Noworoczna Oaza Modlitwy – prowadzi Diakonia Wyzwolenia – Bystra.

27.01-4.02.2017 (piątek – sobota) – Rekolekcje KODA – Bystra.

28.01-4.02.2017 (sobota – sobota) – Rekolekcje KODA-ODB – Mucharz.

6-11.02.2017 (poniedziałek – sobota) – Rekolekcje ORD – Bystra.

6-12.02.2017 (poniedziałek – niedziela) – Rekolekcje KCP – Mucharz.

24-26.03.2017 (piątek – niedziela) – Wyjazdowa Szkoła Animatora (II rok).

13-16.04.2017 (czwartek – niedziela) – Rekolekcje Triduum Paschalnego dla II roku deuterokatechumenatu – Bystra.

21-23.04.2017 (piątek – niedziela) – Oaza Modlitwy dla Animatorów – Bystra.

28-30.04.2017 (piątek – niedziela) – Dni Skupienia dla ministrantów słowa Bożego – Bystra.

12-14.05.2017 (piątek – niedziela) – Wyjazdowa Szkoła Animatora ODB (I rok) – Bystra.

O szczegółach i zapisach na każdą Oazę Modlitwy i rekolekcje specjalistyczne poinformujemy w odpowiednim czasie przed danym wydarzeniem.

Serdecznie zapraszamy!