Kurs Oazowy dla Animatorów (KODA)

_IGP5289

Kurs Oazowy dla Animatorów – KODA – przygotowuje kandydatów do podjęcia diakonii, czyli służby w Kościele w ramach Ruchu Światło-Życie.  Po odbyciu formacji realizowanej w Diecezjalnej Szkole Animatora kandydat na animatora ma przede wszystkim zrozumieć sens animowania, czyli ożywiania ducha, co odbywa się nie tylko poprzez prowadzenie spotkań w małych grupach – eklezjolach, ale przede wszystkim przez dawanie przykładu własnym chrześcijańskim życiem. Świadectwo, będące jednym z Drogowskazów Nowego Człowieka, jest najlepszym sposobem na to, by wprowadzać innych w tajemnice, które samemu się przeżyło. Po skończonej formacji kandydat powinien mieć świadomość, że Animator to nie nauczyciel czy wychowawca, ale ten, który bierze za rękę, towarzysząc powierzonym sobie uczestnikom zarówno w ich życiu duchowym i modlitewnym, jak i w codziennych problemach, sukcesach i obowiązkach. Niezwykle ważne jest więc tu również staranie się o realizacje w swoim życiu  Drogowskazów Nowego Człowieka i ciągłego wzrastania w świętości.

W ramach kursu animatorzy i księża, którzy chcą wziąć większą odpowiedzialność za Ruch Światło-Życie, dzielą się swoim doświadczeniem i wiedzą, starając się jak najlepiej przygotować kandydatów do wzięcia odpowiedzialności za wiarę powierzonych sobie w przyszłości ludzi. Kurs przeznaczony jest dla oazowiczów, którzy uczestniczyli przynajmniej w rekolekcjach II stopnia Oazy Nowego Życia, a w jego trakcie kandydaci zdobywają wiedzę w następujących dziedzinach:

 1. Apologetyka
 2. Asertywność
 3. Biblistyka
 4. Diakonie
 5. Dogmatyka
 6. Duchowość Ruchu
 7. Eklezjologia
 8. Formacja permanentna
 9. Formacja biblijna
 10. Interakcje wspólnotowe
 11. Konflikt
 12. Komentarze i modlitwa wiernych
 13. Komunikacja
 14. Komunikacja i media współczesne
 15. Lider
 16. Liturgia Godzin
 17. Metodologia
 18. Modlitewnik
 19. Nowa Ewangelizacja
 20. Organizacja czasu
 21. Płciowość
 22. Podstawy pedagogiki i psychologii
 23. Prezentacja Ruchu
 24. Psychologia- studium przypadku
 25. Samoświadomość
 26. Warsztaty pogodne/ poważne wieczory
 27. Wielkie Charyzmaty Ruchu

Po skończeniu formacji w ramach Kursu Oazowego dla Animatorów kandydat jest gotów do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem praktycznie na każdej płaszczyźnie życia. Ma świadomość niezwykłej odpowiedzialności, jaka spoczywa na nim, gdy bierze pod duchową opiekę powierzonych sobie uczestników. Jest świadomym członkiem Ruchu Światło- Życie dbającym o własną formację zgodną z charyzmatem Ruchu, bo nieustannie czerpiąc ma siły do tego, by dawać innym. Ukończenie kursu to dopiero początek naturalnej dla każdego chrześcijanina drogi – drogi służby, czyli miłości bliźniego.
Aby zapisać się na Kurs Oazowy dla Animatorów (KODA) należy wypełnić poniższy formularz:
https://goo.gl/forms/NGTMUKN1Hj7UDZxp1
Zapisy trwają od 28.08 do 24.09.
Na pierwszy zjazd (30.09) należy przynieść:

 • skierowanie od moderatora parafialnego,
 • 60 złotych – tyle wynosi roczny koszt DSA, prosimy o przyniesienie wyliczonej kwoty na pierwszy zjazd.

 


Wszystkie zajęcia stacjonarne ( nie wyjazdowe) odbędą się w budynku Uniwersytetu Jana Pawła II przy ul. Bernardyńskiej 3 w Krakowie.
Każdy zjazd rozpoczyna się wspólną jutrznią o 9.00, zajęcia trwają do 15.35.