Kurs Animatora Muzycznego Oazy (KAMuzO)

KAMuzO

Kurs Animatora Muzycznego Oazy w Archidiecezji Krakowskiej, w skrócie KAMuzO, jest prowadzony przez księży oraz animatorów, którzy chcą podzielić się swoją wiedzą, nabytym doświadczeniem oraz umiejętnościami. Przez swoja posługę na kursie pragną pokazać co jest potrzebne w posłudze animatora w parafii i na rekolekcjach. Posługa na kursie KAMuzO jest jednym z zadań Diecezjalnej Diakonii Muzycznej Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Krakowskiej. Od 2014 roku również animatorzy z innych Diakonii, posługujący na Diecezjalnej Szkole Animatora włączyli się w posługę na kursie.

KAMuzO trwa 2 lata, jest kursem przeznaczonym dla oazowiczów, którzy uczestniczyli w rekolekcjach II stopnia Oazy Nowego Życia, kontynuują dalszą formację i pragną posługiwać śpiewem we wspólnocie. O przyjęciu na szkołę decyduje przesłuchanie, na którym kandydat śpiewa i gra na instrumencie.

Celem szkoły jest przygotowanie kandydatów na animatorów do prowadzenia spotkań w małych grupach formacyjnych oraz animowania muzycznego we wspólnotach oazowych i zgromadzeniu liturgicznym poprzez poznanie zasad muzyki kościelnej, doskonalenie swoich umiejętności muzycznych, a także przygotowanie do prowadzenia śpiewu.

Posługa animatora muzycznego jest związana ze wspólnotą parafialną oraz z rekolekcjami wakacyjnymi. Diecezjalna Diakonia Muzyczna stara się sprawdzać oczekiwania stawiane animatorom muzycznym, aby poprzez kurs przygotować ich jak najlepiej do ich posługi. W trakcie 2 lat KAMuzO, uczestnicy tego kursu biorą udział w następujących zajęciach:

 1. Biblistyka
 2. Chorał gregoriański
 3. Dykcja
 4. Emisja głosu
 5. Formacja permanentna
 6. Duchowość Ruchu
 7. Gitara
 8. TI w życiu animatora muzycznego
 9. Liturgia Godzin
 10. Metodologia
 11. Podstawy pedagogiki i psychologii
 12. Pogodne wieczory
 13. Prezentacja Ruchu
 14. Szkoła śpiewu liturgicznego
 15. Warsztaty prowadzenia śpiewu
 16. Wprowadzenie do liturgiki
 17. Zasady muzyki

Po ukończeniu kursu kandydat na animatora muzycznego powinien być przede wszystkim animatorem dającym przykład i świadectwo swoim życiem, animatorem, który wie na czym polega jego posługa w Kościele i który świadomie podejmuje się obowiązków, które się z tym wiążą. Oprócz tego powinien znać zasady muzyki i umieć je wykorzystać w praktyce, umieć emitować głos i prowadzić rozśpiewkę dla grupy, znać zasady i umieć prawidłowo dobrać pieśni do liturgii, wiedzieć czym jest muzyka w liturgii, umieć nauczyć pieśni wielogłosowych, znać podstawy chorału gregoriańskiego, umieć poprowadzić Liturgię Godzin i zaśpiewać wszystkie jej elementy, umieć poprowadzić Koronkę do Bożego Miłosierdzia, umieć dyrygować scholą.

Sam kurs nie wystarcza jednak do tego, aby zostać dobrym animatorem muzycznym. Wszystkie te elementy, które pojawiają się w trakcie kursu, to tylko podstawa, którą księża i animatorzy starają się przekazać uczestnikom. Potrzebna jest jeszcze modlitwa, praca własna oraz chęć rozwoju. Bez tych elementów wszystko to, co prowadzący starają się przekazać będzie tylko jakąś cząstką tego, co powinien umieć i znać animator muzyczny, ale nie będzie to wystarczające aby być animatorem.

 
Aby zapisać się na Kurs Animatora Muzycznego Oazy (KAMuzO) należy wypełnić poniższy formularz:
https://goo.gl/forms/NGTMUKN1Hj7UDZxp1
Zapisy trwają od 28.08 do 24.09.
Na pierwszy zjazd (30.09) należy przynieść:

 • skierowanie od moderatora parafialnego,
 • 60 złotych – tyle wynosi roczny koszt DSA, prosimy o przyniesienie wyliczonej kwoty na pierwszy zjazd.

Dodatkowo kandydaci pierwszego roku KAMuzO powinni mieć ze sobą potrzebne na przesłuchanie instrumenty, na których grają.
Wszystkie zajęcia stacjonarne ( nie wyjazdowe) odbędą się w budynku Uniwersytetu Jana Pawła II przy ul. Bernardyńskiej 3 w Krakowie.
Każdy zjazd rozpoczyna się wspólną jutrznia o 9.00, zajęcia trwają do 15.35.