O Ruchu
Diakonie
Rekolekcje
Kontakt

Kurs Ceremoniarza Parafialnego

Napisane 30-08-2016

14067951_1101412386612725_1532454508512791238_o

Nowo-pobłogosławieni Ceremoniarze Parafialni (44 Pielgrzymka do Kalwarii Zebrzydowskiej OŻK 2016)


Zapisy na Kurs Ceremoniarza Parafialnego 2016/17.

Wszystkich ministrantów po II klasie gimnazjum, zafascynowanych liturgią, chcących wziąć większą odpowiedzialność za nią w swojej parafii, zdobyć potrzebną do tego wiedzę, a także poznać innych jej pasjonatów, zapraszamy na tegoroczny Kurs Ceremoniarza Parafialnego!

Warunki przyjęcia na Kurs Ceremoniarza Parafialnego 2016/17

 1. Kurs Ceremoniarza Parafialnego przeznaczona jest dla ministrantów słowa Bożego po klasie II gimnazjum.
 2. Kurs trwa 1 rok.
 3. Celem Kursu jest doskonalenie formacji liturgicznej, a także przygotowanie do prowadzenia zespołów liturgicznych w parafii.
 4. Zapisy na Kurs Ceremoniarza Parafialnego: 24.09.2016r. o godz. 9:00. Kandydaci przy zapisie składają skierowanie moderatora parafialnego, 1. zdjęcie, książeczkę formacyjną i wpłacają 60 zł za cały rok (koszty organizacyjne i niektóre materiały). Po zapisach będą pierwsze zajęcia!
  Zapisu można również dokonać poprzez wypełnienie formularza internetowego na stronie http://goo.gl/forms/h69p91arps
 5. Każdy zjazd rozpoczyna się jutrznią o 9:00 a kończy o godz. 15:00.
 6. O uzyskaniu dyplomu ukończenia Kursu decyduje:
  – obecność na wszystkich zajęciach (stacjonarnych i wyjazdowych)
  – uzyskanie pozytywnych ocen z przedmiotów wykładanych na Szkole.
 7. Uczestnik Kursu ze względu na praktyczne przygotowanie do pełnienia posługi ceremoniarza parafialnego bierze obowiązkowo udział w rekolekcjach KCP (jeden tydzień w czasie ferii zimowych).
 8. Wszystkie zajęcia stacjonarne ( nie wyjazdowe) odbędą się w budynku Uniwersytetu Jana Pawła II przy ul. Bernardyńskiej 3 w Krakowie.

Wszelkie pytania prosimy kierować pod adres ceremoniarz.parafialny@gmail.com

Warunki przyjęcia krzyża i błogosławieństwa do posługi ceremoniarza parafialnego w 2017 roku

1.Ukończenie Kursu Ceremoniarza Parafialnego i rekolekcji KCP w czasie ferii zimowych.

2.Podjęcie większej odpowiedzialności za zespół służby liturgicznej w parafii

Udział w dniach skupienia bezpośrednio przed przyjęciem błogosławieństwa.

 1. W miarę możliwości udział w rekolekcjach wakacyjnych Ruchu Światło-Życie.

4.Złożenie w czerwcu, w Duszpasterstwie: indeksu potwierdzającego ukończenie Kursu (wszystkie zaliczenia), formularzy: ankiety i zgłoszenia do błogosławieństwa.

5.Kandydata do posługi ceremoniarza parafialnego, w przeddzień błogosławieństwa w czasie wieczornej Eucharystii w Kalwarii Zebrzydowskiej księdzu biskupowi przedstawia poręczyciel, który bierze odpowiedzialność za należyte przygotowanie oraz dalszą formację i posługę.

6.Kandydat w czasie wieczornej Eucharystii w Kalwarii składa własnoręcznie napisaną prośbę skierowaną do biskupa o udzielenie błogosławieństwa do posługi ceremoniarza parafialnego.