Kurs Ceremoniarza Parafialnego

14067951_1101412386612725_1532454508512791238_o

Nowo-pobłogosławieni Ceremoniarze Parafialni (44 Pielgrzymka do Kalwarii Zebrzydowskiej OŻK 2016)

Diecezjalny Kurs Ceremoniarza Parafialnego 2017/18

Kursy ceremoniarzy mają na celu przygotowanie ministrantów słowa Bożego (lektorów) do następujących zadań:

 • pomoc w kierowaniu asystami liturgicznymi w parafii w czasie Mszy Świętych w niedzielę, podczas uroczystości i innych nabożeństw,
 • pomoc w sprawowaniu opieki nad małymi grupami kandydatów, ministrantów i lektorów (szczególnie na parafiach, gdzie jest jeden ksiądz)
 • prowadzenie spotkań teoretycznych oraz praktycznych ćwiczeń
  z liturgii w grupach służby liturgicznej,
 • czuwanie nad przebiegiem służby Bożej w ciągu całego tygodnia,
 • dbanie o dyscyplinę, porządek i ciszę w zakrystii,
 • pełnienie posługi animatora w czasie rekolekcji parafialnych
  i ministranckich,
 • pomoc w asystach w czasie uroczystości diecezjalnych.

Informacje

 1. Kurs Ceremoniarza Parafialnego przeznaczona jest dla ministrantów słowa Bożego (lektorów) przejawiających pewien stopień dojrzałości (po II klasie gimnazjum) i zainteresowania liturgicznego.
 2. Kurs trwa 1 rok.
 3. Celem Kursu jest doskonalenie formacji liturgicznej, a także przygotowanie do prowadzenia zespołów liturgicznych w parafii i konkretnej pomocy dla duszpasterzy.
 4. Zapisy na Kurs Ceremoniarza Parafialnego jak również wszystkie zajęcia odbywają się w budynku Uniwersytetu Jana Pawła II przy ul. Bernardyńskiej 3 w Krakowie.
 5. Termin zapisów i I zjazdu: 30.09.2017r. o godz. 9.00,.
 6. Każdy zjazd rozpoczyna się jutrznią o 9:00 a kończy o godz. 15:00.
 7. Uczestnik Kursu ze względu na praktyczne przygotowanie do pełnienia posługi ceremoniarza parafialnego bierze obowiązkowo udział w warsztatach KCP (jeden tydzień w czasie ferii zimowych) i dniach skupienia przed błogosławieństwem;
 8. Błogosławieństwo Ceremoniarzy Parafialnych co roku odbywa się podczas Pielgrzymki Służby Liturgicznej i Ruchu Światło-Życie do Sanktuarium Pasyjno-Maryjnego w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Warunki przyjęcia na Kurs Ceremoniarza Parafialnego
Kandydaci zobowiązani są złożyć:

 • skierowanie od proboszcza/moderatora parafialnego,
 • zgodę rodzica/opiekuna prawnego,
 • zdjęcie legitymacyjne, 
 • 60 zł za cały rok pomijając wyjazdy (koszty organizacyjne i niektóre materiały).

Zapisu można również dokonać poprzez wypełnienie formularza internetowego na stronie https://goo.gl/forms/Iz7TSkNo7XuDxxP62
Warunki przyjęcia krzyża i błogosławieństwa do posługi ceremoniarza parafialnego w 2018 roku:

 1. Uzyskanie dyplomu ukończenia Kursu na który składa się:
 • obecność na wszystkich zajęciach (stacjonarnych i wyjazdowych),
 • uzyskanie pozytywnych ocen z przedmiotów wykładanych na KCP,
 1. Udział w warsztatach KCP w czasie ferii zimowych.
 2. Udział w dniach skupienia bezpośrednio przed przyjęciem błogosławieństwa.
 3. Podjęcie większej odpowiedzialności za zespół służby liturgicznej w swojej parafii.
 4. W przededniu przyjęcia błogosławieństwa przedstawienie przez poręczyciela (ksiądz, animator, opiekun SLO w parafii, który ręczy za kandydata i deklaruje opiekę nad jego dalszą formacją) do posługi ceremoniarza oraz złożenie własnoręcznie napisanej prośby skierowanej do biskupa.

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: www.ceremoniarz.parafialny@gmail.com
Pobierz dokumenty potrzebne do zapisu na kurs: