Diecezjalna Szkoła Animatora

diakonia

Diecezjalna Szkoła Animatora przygotowuje tych, którzy pragną się dzielić tym, co sami otrzymali w Ruchu Światło- Życie. Przez dwa lata kandydat na animatora  formuje się, bierze udział w wykładach, warsztatach, Wyjazdowej Szkole Animatora,  zimowych rekolekcjach, by w końcu po praktykach wakacyjnych przyjąć błogosławieństwo do posługi, a także krzyż jaki ta służba ze sobą niesie.

Pierwszy rok DSA jest wspólny dla wszystkich kursów.  Wykładane na nim treści są bazą, którą powinien opanować każdy członek Ruchu Światło- Życie. Dotyczą one przede wszystkim prowadzenia spotkań,  liturgii, formacji biblijnej, podstaw psychologii, duchowości i prezentacji Ruchu. Podczas ferii zimowych kandydaci na animatorów jadą na rekolekcje zimowe, na których wykorzystują poznaną teorię w praktyce.

Zasady uczestnictwa w Diecezjalnej Szkole Animatora 2017/2018

Na drugim roku DSA kandydaci uczestniczą w specjalistycznych zajęciach na  jednym z trzech kursów:

[button style=”btn-danger btn-lg btn-block”  type=”link” target=”false” title=”Kurs Animatora Ruchu ” link=”http://krakow.oaza.pl/o-ruchu/diakonia-formacji-animatorow/kurs-animatora-ruchu/” linkrel=””]
[button style=”btn-danger btn-lg btn-block”  type=”link” target=”false” title=”Kurs Animatora Muzycznego ” link=”http://krakow.oaza.pl/o-ruchu/diakonia-formacji-animatorow/kurs-animatora-muzycznego-oazy-kamuzo/” linkrel=””]
[button style=”btn-danger btn-lg btn-block”  type=”link” target=”false” title=”Kurs Animatora Liturgicznego ” link=”http://krakow.oaza.pl/o-ruchu/diakonia-formacji-animatorow/kurs-animatora-liturgicznego-kodal/” linkrel=””]


Pozostałe kursy: 
[button style=”btn-danger btn-lg btn-block”  type=”link” target=”false” title=”Kurs Ceremoniarza Parafialnego” link=”http://krakow.oaza.pl/o-ruchu/1232-2/” linkrel=””]
[button style=”btn-danger btn-lg btn-block”  type=”link” target=”false” title=”Kurs Animatora Dzieci Bożych ” link=”http://krakow.oaza.pl/o-ruchu/diakonia-formacji-animatorow/szkola-animatora-oazy-dzieci-bozych-koda-odb/” linkrel=””]