Diecezjalna Szkoła Animatora

Napisane 30-08-2016

diakonia

Diecezjalna Szkoła Animatora przygotowuje tych, którzy pragną się dzielić tym, co sami otrzymali w Ruchu Światło- Życie. Przez dwa lata kandydat na animatora  formuje się, bierze udział w wykładach, warsztatach, Wyjazdowej Szkole Animatora,  zimowych rekolekcjach, by w końcu po praktykach wakacyjnych przyjąć błogosławieństwo do posługi, a także krzyż jaki ta służba ze sobą niesie.

Pierwszy rok DSA jest wspólny dla wszystkich kursów.  Wykładane na nim treści są bazą, którą powinien opanować każdy członek Ruchu Światło- Życie. Dotyczą one przede wszystkim prowadzenia spotkań,  liturgii, formacji biblijnej, podstaw psychologii, duchowości i prezentacji Ruchu. Podczas ferii zimowych kandydaci na animatorów jadą na rekolekcje zimowe, na których wykorzystują poznaną teorię w praktyce.

Zasady uczestnictwa w Diecezjalnej Szkole Animatora 2017/2018

Na drugim roku DSA kandydaci uczestniczą w specjalistycznych zajęciach na  jednym z trzech kursów:

Kurs Animatora Ruchu Kurs Animatora Muzycznego

Kurs Animatora Liturgicznego


Pozostałe kursy: 

Kurs Ceremoniarza Parafialnego Kurs Animatora Dzieci Bożych