Modlitewne Jerycho

Napisane 21-02-2016

Ale siódmego dnia obejdźcie miasto siedem razy. Potem zatrąbcie na rogach, a lud niech zacznie z całej siły krzyczeć. Wtedy mury Jerycha się rozpadną!

Zostaliśmy poproszeni o prowadzenia czuwania w ramach JERYCHA Modlitewnego przez Nadzwyczajnym Rokiem Miłosierdzia

MIEJSCE: Sankt. Miłosierdzia Bożego, część dolna

CZAS: 07.12., 20:00-22:00,

Wasz –
x. Michał