Krąg Biblijny

Krąg biblijny to forma grupowego studium Pisma Świętego pod kierunkiem animatora. Przebiega w dwóch etapach:

  • egzegetyczne wyjaśnienie tekstu ze zwróceniem uwagi na jego wymowę teologiczno-moralną (animator formułuje szereg pytań zmierzających do wyjaśnienia tekstu);
  • odniesienie tych tekstów do własnego życia (konfrontacja własnego życia zwezwaniem Bożym zawartym w Piśmie Świętym).

Zadaniem animatora jest przygotowanie tekstów oraz kierowanie dyskusją. Krąg biblijny powinien rozpoczynać się modlitwą do Ducha Świętego, a kończyć modlitwą nawiązującą do treści rozmowy.

Czytaj więcej na stronie wieczernik.oaza.pl