Igrzyska Oazowe

Napisane 18-04-2016

„Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz (…) przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich.”  Ef 2,12

Serdecznie zapraszamy wszystkich oazowiczów rejonu 2 Nowa Huta na Wiosenny Rejonowy Dzień Wspólnoty: „Igrzyska Oazowe”.

23 kwietnia 2016
start 11:30
parafia pod wezwaniem św. Brata Alberta w Krakowie

Wydarzenie pod honorowym patronatem Moderatora Diecezjalnego ks. Michała Leśniak

igrzyska_oazowe-page-001