Diakonia Misyjna

DIAKONIA MISYJNA

 

Moderator:

Diakonia jest na etapie poszukiwania moderatora.

Animator odpowiedzialny

Judyta Sowa

508 758 456

judyta.sowa@gmail.com

Misjonarz jest człowiekiem miłości: aby mógł głosić każdemu bratu, że jest kochany przez Boga i on sam może kochać, misjonarz musi dawać świadectwo miłości względem wszystkich, poświęcając życie dla bliźniego. Misjonarz jest bratem wszystkich, bo ma w sobie ducha Kościoła, jego otwartość i zainteresowanie dla wszystkich narodów i ludzi, zwłaszcza dla najmniejszych i najuboższych. W ten sposób przekracza granice i podziały rasowe, kastowe czy ideologiczne. Jest znakiem miłości Bożej w świecie, która nie wyklucza ani nie wyróżnia nikogo.                                       Jan Paweł II Redemtoris Missio

Cele:
Idźcie i głoście, Czyńcie uczniów oraz Czyńcie uczniów ze wszystkich narodów – to kolejne hasła roku, nad którymi pochylaliśmy się w Ruchu Światło-Życie w czasie pierwszych lat istnienia Diakoni Misyjnej. Dzięki nim nasz Ruch obudził w sobie znów świadomość, że Wielki Nakaz Misyjny Chrystusa jest naszym stałym zadaniem i wezwaniem, do którego realizowania i wypełniania powołana została właśnie diakonia misyjna.

  1. Podstawowym celem Diakonii jest głoszenie ewangelii poza granicami Polski poprzez:

– wolontariat krótko-, długoterminowy, ewangelizacja za pomocą charyzmatu;
– rekolekcje ewangelizacyjne, rekolekcje wakacyjne zgodne z formacją w Ruchu;
– Oazowy Wolontariat Misyjny (formacja chętnych z Ruchu w ciągu roku, pomoc w rozeznawaniu powołania i organizacja wyjazdu na rok bądź dłużej);
– tworzenie wspólnot Ruchu Światło-Życie oraz wspieranie istniejących.

  1. Niemniej istotnym celem jest pobudzanie w naszym Ruchu ducha misyjnego i poszerzanie świadomości misyjnej wśród oazowiczów.
  2. Modlitwa za misje, misjonarzy i o powołania misyjne oraz wspieranie tych misji przy najróżniejszych okazjach (m. in. zbiórki pieniędzy, czy różnego rodzaju misyjne akcje, festyny, loterie itp). Przygotowywanie materiałów i formacji w językach obcych.
  3. Działalność charytatywna w krajach misyjnych, m. in. wsparcie studentów, propagowanie programu Adopcji na Odległość w Kenii.

Formacja:
Podstawową formacją są comiesięczne spotkania Diakonii w każdy 3 CZWARTEK miesiąca na ul. Wiślnej 12/6 , godz. 20 – 22.
Najbliższe spotkania:
20.10
17.11
15.12
19.01
Niezwykle istotnym elementem są również spotkania całej Diakonii Misyjnej, najbliższe to:
Oaza Modlitwy Diakonii Misyjnej – Misjonarz człowiekiem miłości w Krakowie (u ojców Kombonianów, ul. Skośna 4) w dniach 11-13.11. Koszt 120 PLN.

Odrobina historii 😉
Chociaż Diakonia Misyjna w Ruchu Światło – Życie jest najmłodsza i działa zaledwie kilka lat, to jesteśmy pewni, że była ona od zawsze w sercu ks. Franciszka Blachnickiego. Ponad 30 lat temu ks. Franciszek napisał w Liście z Boliwii takie słowa: „Ruch Światło-Życie ze swoim charyzmatem ewangelizacji i „Ewangelii wyzwolenia” ma do spełnienia w Boliwii oraz w innych krajach Ameryki Południowej wielką misję o kluczowym znaczeniu. W podjęciu tej misji leży przyszłość Ruchu!”.
Diakonia Misyjna w Ruchu zrodziła się wraz z animatorkami i animatorami oazowymi, którzy zaczęli wyjeżdżać na posługi misyjne do różnych krajów i angażowali swoje wspólnoty do modlitwy i wsparcia. Najpierw Zambia, potem Kazachstan. Animatorzy byli za granicą kilka miesięcy, inni rok i dłużej. Zaczęło się od Warszawy, ale wraz z wyjazdem animatorów z innych diecezji zaczęły powstawać kolejne diakonie.
W wakacje 2007 roku biskup Janusz Kaleta z zachodniego Kazachstanu prosił oazowiczów o wolontariat misyjny w jego diecezji. Napisał nawet list do Ruchu Światło-Życie – ówczesny warszawsko-praski moderator diecezjalny odczytał go na Dniu Wspólnoty i na kanwie hasła roku „Idźcie i głoście” zaczął zachęcać do otwartości serca. Niemalże od razu zgłosiła się Kasia. Wtedy właściwie powstała diakonia misyjna.
Gdy we wrześniu 2009 roku trwał pierwszy ogólnopolski OM Diakonii Misyjnej, ks. Adam Wodarczyk, Moderator Generalny Ruchu Światło-Życie, w swoim słowie zapewnił nas, że ta nowa rzeczywistość w Ruchu, jaką jest Diakonia Misyjna ma w nim swoje ważne miejsce. Nakreślił je dokładniej w czasie spotkania, które po Mszy Świętej z nami odbył w bardzo przyjaznej atmosferze, a jednocześnie w bardzo rzeczowej dyskusji. Wytyczył kierunek działania naszej diakonii jako „ad extra” w stosunku do diakonii ewangelizacji, którą określił jako skierowaną „ad intra”, wyznaczając więc w ten sposób zależność i relację między obydwoma diakoniami.
22.01.2011 Moderator Generalny Ruchu Światło-Życie powołał Centralną Diakonię Misyjną a tym samym wskazał, że jest to droga Ruchu. Odpowiedzialnym Centralnej Diakoni Misyjnej został Marcin Skłodowski z diakoni warszawskiej. 30.01.2016 Moderator Generalny mianował nowych odpowiedzialnych za CDMis, którymi zostali Ania i Przemek Wieczorek z Łodzi.
Diakonia Misyjna w Krakowie
To historia nierozerwalnie połączona z Kenią. W grudniu 2013 roku do Kenii wyjechała Iza, w lutym 2014 Judyta. Po kilkumiesięcznych misjach i pierwszych w Afryce rekolekcjach oazowych 1 st. ONŻ pozostał zapał, którego nie dało się już ugasić. W 2015 roku kolejni animatorzy z Krakowa: Piotrek, Agnieszka oraz Judyta wyjechali na miesiąc do Kenii, aby poprowadzić rekolekcje 1 i 2 st. ONŻ. Grupa, która zaczęła się przygotowywać do tego wyjazdu stanowi zalążek powstawania Diakonii Misyjnej. W roku 2016 zaczęliśmy się spotykać już jako Krakowska Diakonia Misyjna, głównym celem znów była Kenia, tym razem jechało już nas z Diecezji 5: Ania, Patrycja, Iza, Kasia, Judyta, a Piotrek wyjechał na ponad pół roku. Archidiecezja Krakowska posłała nas do Kenii, na rozesłaniu w Krakowie odebraliśmy świecę oaz rekolekcyjnych (1 st. ONŻ oraz 10 kroków). Oczywiście Kenia nie jest dla nas jedynym miejscem misji, chcemy głosić Chrystusa wszystkim, nie zapominając jednocześnie od czego rozpoczęliśmy.