PONIEDZIAŁEK: Formacja stała dla animatorów w Nowej Hucie.

Wspólnota animatorów Ruchu Światło-Życie działa trzeci rok przy parafii MB Nieustającej Pomocy. Spotkania odbywają się co dwa tygodnie w poniedziałki o godzinie 19:30.
W tym roku naszą formację opieramy na dwóch fundamentalnych dla animatora pojęciach: Nowa Kultura i Nowa Wspólnota. Tematy i terminy poszczególnych spotkań znaleźć można poniżej. Jedno na trzy spotkania spędzamy na Namiocie Spotkania i Adoracji przed Najświętszym Sakramentem.

Cykl Nowa Wspólnota
 • 7 października: Hierachia – władza czy służba ?
 • 14 października: Świeccy – co mają do powiedzenia?
 • 4 listopada: Namiot Spotkania przed Najświętszym Sakramentem
 • 18 listopada: Duchowe macierzyństwo i ojcostwo
 • 2 grudnia: Indywidualnizm, a posłuszeństwo
 • 16 grudnia: Namiot Spotkania przed Najświętszym Sakramentem
 • 10 luty: Dlaczego nie ewangelizujemy?
 • 24 luty: “Idealna Wspólnota uczniów”, a rzeczywistość
CYKL Nowa Kultura
 • 9 marca: Chrześcijanin wobec pluralizmu światopoglądowego
 • 23 marca: Namiot Spotkania przed Najświętszym Sakramentem
 • 6 kwietnia:Pieniądze chrześcijanina
 • 20 kwietnia:Czy Gender i LGBT to “zaraza”?
 • 4 maja:Namiot Spotkania przed Najświętszym Sakramentem
 • 18 maja:Nowa Kultura wobec nowych zniewoleń społecznych
 • 1 czerwca:Upominanie, czy hejt?
 • 15 czerwca Namiot Spotkania przed Najświętszym Sakramentem
Całość każdego spotkania to około 1,5 godziny. Moderatorem Wspólnoty jest ks. Bartosz Zaborowski. Miejscem spotkań jest parafia Matki Bożej Nieustającej Pomocy na os. Bohaterów Września 33 ( to jest zaraz obok pętli tramwajowej).
Spotkania są prowadzone metodą często stosowaną na kursach Alfa. Każde spotkanie rozpoczyna się krótkim, kilkuminutowym wprowadzeniem w temat, połączonym z osobistym świadectwem animatorów prowadzących spotkanie. Druga część jest okazją do „łamania się Słowem” , dzielenia życiem i dyskusji. Wreszcie przyjdzie czas, na któtkie podsumowanie przez ks. Bartka.

Post Author: Michał Grzyb