PONIEDZIAŁEK: Formacja stała dla animatorów w Nowej Hucie.

Wspólnota animatorów Ruchu Światło-Życie działa trzeci rok przy parafii MB Nieustającej Pomocy. Spotkania odbywają się co dwa tygodnie w poniedziałki o godzinie 19:30.
W tym roku naszą formację opieramy na dwóch fundamentalnych dla animatora pojęciach: Nowa Kultura i Nowa Wspólnota. Tematy i terminy poszczególnych spotkań znaleźć można poniżej. Jedno na trzy spotkania spędzamy na Namiocie Spotkania i Adoracji przed Najświętszym Sakramentem.

Cykl Nowa Wspólnota
 • 7 października: Hierachia – władza czy służba ?
 • 14 października: Świeccy – co mają do powiedzenia?
 • 4 listopada: Namiot Spotkania przed Najświętszym Sakramentem
 • 18 listopada: Duchowe macierzyństwo i ojcostwo
 • 2 grudnia: Indywidualnizm, a posłuszeństwo
 • 16 grudnia: Namiot Spotkania przed Najświętszym Sakramentem
 • 13 stycznia: Dlaczego nie ewangelizujemy?
CYKL Nowa Kultura
 • 10 luty: “Idealna Wspólnota uczniów”, a rzeczywistość
 • 24 luty: Chrześcijanin wobec pluralizmu światopoglądowego
 • 9 marca: Namiot Spotkania przed Najświętszym Sakramentem
 • 23 marca: Pieniądze chrześcijanina
 • 6 kwietnia: Czy Gender i LGBT to “zaraza”?
 • 20 kwietnia: Namiot Spotkania przed Najświętszym Sakramentem
 • 4 maja: Nowa Kultura wobec nowych zniewoleń społecznych
 • 18 maja: Upominanie, czy hejt?
 • 1 czerwca: Namiot Spotkania przed Najświętszym Sakramentem
 • 15 czerwca
Całość każdego spotkania to około 1,5 godziny. Moderatorem Wspólnoty jest ks. Bartosz Zaborowski. Miejscem spotkań jest parafia Matki Bożej Nieustającej Pomocy na os. Bohaterów Września 33 ( to jest zaraz obok pętli tramwajowej).
Spotkania są prowadzone metodą często stosowaną na kursach Alfa. Każde spotkanie rozpoczyna się krótkim, kilkuminutowym wprowadzeniem w temat, połączonym z osobistym świadectwem animatorów prowadzących spotkanie. Druga część jest okazją do „łamania się Słowem” , dzielenia życiem i dyskusji. Wreszcie przyjdzie czas, na któtkie podsumowanie przez ks. Bartka.

Post Author: Michał Grzyb