PONIEDZIAŁEK: Formacja stała dla animatorów w Nowej Hucie.

Wspólnota animatorów Ruchu Światło-Życie działająca przy parafii MB Nieustającej Pomocy, po wakacyjnej przerwie, rozpoczyna swój rok formacyjny. Zaprasza na swoje spotkania wszystkich, którzy chcieliby włączyć się w formację stałą (permanentną) w oparciu o chrześcijańskie Credo. Zaproszenie skierowane jest do animatorów, którzy czynnie posługują, ale także do tych, którzy z różnych przyczyn opuścili oazowe progi i chcieliby na nowo rozpalić w sobie charyzmat oazy.

Wspólnota ma w całości charakter formacyjny. Skierowana jest do animatorów, a także kandydatów, którzy w swojej formacji podstawowej przeżyli już rekolekcje ORD lub zamierzają je przeżyć w tym roku formacyjnym.  Wspólnota nie jest alternatywą dla formacji podstawowej, która odbywa się w parafiach w ramach małych grup formacyjnych.

Terminarz Spotkańzawsze poniedziałek – co dwa tygodnie:

25 luty – świętych obcowanie

11 marca – Ciała zmartwychwstanie

25 marca – Życie wieczne

Kerygmat:

8 kwietnia – Boża Miłość i moje życie ( pierwsze prawo życia duchowego)

25 kwietnia (czwartek!) – Grzech, a moje życie ( drugie prawo życia duchowego)

6 maja – Jezus zbawcą grzechu ( trzecie prawo życia duchowego)

20 maja – Moje Zbawienie w Jezusie Chrystusie ( czwarte prawa życia duchowego)

3 czerwca – Duch Święty

17 czerwca – Wspólnota

Całość każdego spotkania to około 1,5 godziny. Moderatorem Wspólnoty jest ks. Bartosz Zaborowski. Miejscem  spotkań jest parafia Matki Bożej Nieustającej Pomocy na os. Bohaterów Września 33 ( to jest zaraz obok pętli tramwajowej).

Spotkania są prowadzone metodą często stosowaną na kursach Alfa. Każde spotkanie rozpoczyna się krótkim, kilkuminutowym wprowadzeniem w temat, połączonym z osobistym świadectwem animatorów prowadzących spotkanie. Druga część jest okazją do „łamania się Słowem” , dzielenia życiem i dyskusji. Wreszcie przyjdzie czas, na któtkie podsumowanie przez ks. Bartka.

 

fot. na górze Katarzyna Nowicka

Post Author: Michał Grzyb