Czy wystarczy nam wiary…?

znicze

Przypominam znów o możliwości zyskiwania odpustów za zmarłych w pierwszych ośmiu dniach listopada (oczywiście dotyczy to każdego cmentarza, gdzie będziemy). Nie marnujmy okazji, kiedy drzwi do skarbca zasług Kościoła są tak szeroko otwarte! Pomagajmy przez naszą modlitwę naszym bliskim zmarłym, także w tym roku zyskujmy także  odpusty za parafian,  których pożegnaliśmy w minionym roku. Pomóżmy im wejść do Nieba! 

Warunki zyskania odpustu:

1 i 2.listopad

Wierni, którzy nawiedzą kościół lub kaplicę publiczną, mogą dostąpić odpustu zupełnego, który może być ofiarowany tylko za zmarłych. Odpust ten mogą uzyskać tylko jeden raz w ciągu dnia. W czasie nawiedzenia świątyni należy odmówić „Ojcze nasz” i „Wierzę”, oraz trzeba wypełnić inne warunki, jak spowiedź sakramentalna, Komunia święta i modlitwa według intencji Ojca Świętego.

1-8 listopad

Wierni, którzy pobożnie nawiedzą cmentarz i przynajmniej w myśli pomodlą się za zmarłych, zyskują odpust, który może być ofiarowany za dusze w czyśćcu cierpiące;odpust ten w dniach: 1-8 listopada jest zupełny, w inne dni roku cząstkowy.

Tekst opracował: ks. Czesław Stożek

Post Author: pago